Megbízható segítséget jelentenek a vásárlásnál a nemzeti vagy nemzetközi környezetbarát termék jelek. Ezeket a jeleket minősítő bizottságok ítélik oda olyan termékeknek, amelyek megfelelnek egy adott kritériumrendszernek. A védjegyhasználatot meghatározott időre kaphatja meg egy termék, pályázati díj és a termék forgalmának meghatározott részének ellenében. Az ilyen jellel rendelkező termékek az azonos funkciót betöltő termékekhez hasonlítva legalább egy tulajdonságukban kiemelkedően jobbak, környezeti terhelésüket tekintve, de a kritériumok több területre vonatkozóan is tartalmaznak előírásokat.
    A számunkra talán legfontosabb védjegyek, amelyekkel hazánkban is gyakrabban találkozhatunk az alábbiak:

       

További elismert nemzeti környezetbarát termék címkék is vannak, ezekből ízelítőül néhány:

USA Hollandia Kanada
Japan Tajvan Thaiföld
Kína India Korea

Gyártók emblémái

A termékeken feltüntetett jelek egy részét a gyártók „adományozzák” maguknak, ami takarhat valóban környezetbarát terméket, de ezt nem ellenőrzi külső szervezet. Jó, ha a gyártó feltünteti, miért nevezi termékét környezetbarátnak: mert újrahasznosított anyagból készült, vagy mert nem tartalmaz bizonyos anyagokat stb. . Ilyen pl. az első ábrán feltüntetett nagy közkedveltségnek örvendő nyíl (Möbiusz szalagként is emlegetik), amelyet gyakran az   újrahasznosítás szimbólumaként használnak. A jövőben az ISO 14021-es, illetve a tervezett 14022-23-as szabvány fogja szabályozni a saját nyilatkozaton alapuló emblémák használatát.

 

EGYÉB NEMZETKÖZILEG ELISMERT JELZÉSEK

Energia csillag (Energy star)

Az "Energia csillag" azt mutatja, hogy a termék megfelel az egyesült államokbeli Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environment Protection Agency) előírásainak. Magyarországon számítógépeken, monitorokon láthatjuk. Ajánlott embléma.

TCO'95 embléma

A TCO'95 egy számítógépek számára tervezett embléma, amelynek kritériumait, felhasználását svéd szervezetek: a Természetvédelmi Társaság, az elektromos berendezések tesztelésével és engedélyezésével foglalkozó SEMKO, a szakszervezet, valamint a NUTEK (egyik igazgatóságának feladata az energiafogyasztás csökkentése) együttműködve dolgozták ki. Az embléma megszerzésének feltételei közé tartozik a képernyő alacsony sugárzása, az automatikus energiatakarékos üzemmód, ergonómiai feltételek teljesítése, az egész számítógép környezetbarát felépítése, amely a gépházra, a központi egységre, és a billentyűzetre is vonatkozik. A termék meg kell hogy feleljen számos szabványnak és előírásnak, így például a Labour Inspectorate's képernyő előtti munkára vonatkozó ajánlásainak. Az ergonómiai előírások nagy hangsúlyt fektetnek a kevésbé megterhelő munkakörnyezet kialakítására, a villogásmentes, megfelelően kontrasztos képernyőre. Emellett a termékeket úgy kell tervezni, hogy a különböző alkatrészek egymástól könnyen elválaszthatóak legyenek, (azaz megkönnyítse az újrahasznosítás) és ne tartalmazzanak veszélyes anyagokat. Vásárlásnál ajánlott embléma.

A panda jel

A World Wildlife Fund (a vadon élő állatok és növények védelmére létrehozott alap) emblémáját azok a vállalatok tüntethetik fel termékeiken, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a WWF-fel, mely szerint forgalmuk meghatározott százalékát a WWF-nek juttatják. A WWF ellenőrzi, hogy ezek a termékek megfelelnek-e egyes környezetvédelmi előírásoknak, de a címke nem tekinthető öko-emblémának.

 

A zöld pont (Der Grüne Punkt)

Németországban használt jel, amely azt jelenti, hogy a gyártó szerződést kötött egy arra szakosodott céggel a csomagolási hulladék elszállítására. Nem utal a termék környezetbarát voltára! A német hulladéktörvény kötelezi a gyártókat a csomagolóanyag visszagyűjtésére és hasznosítására, ezért a "zöldpontos" hulladékokat egy külön megjelölt kukában gyűjtik. Sajnos ez a rendszer nem ösztönöz sem a szelektív hulladékgyűjtésre, sem a csomagolóanyag mennyiségének csökkentésére. A visszagyűjtés nem vonatkozik a külföldön - így például Magyarországon - eladott termékekre. A jel (és másolatai) semmiképpen sem jelentik, hogy a termék környezetbarát.

 

    A védjegyek mellett vásárlásnál érdemes figyelmesen elolvasni a gyártó által leírt, környezetvédelemre vonatkozó információkat
    A sokszor feltüntetett "újrahasznosítható" felirat nem keverendő össze az "újrahasznosított (anyagból készült)" felirattal. A legtöbb csomagolóanyag újrahasznosítható, de nem megoldott a megfelelő begyűjtés és feldolgozás, ezért előbb-utóbb a szeméttelepre kerül. Ez a helyzet például a műanyaggal, amely megfelelően kezelve, fajtánként válogatva többszöri újrafeldolgozásra alkalmas, mint a papír, begyűjtőhálózat híján azonban csak sokáig el nem bomló hulladék, vagy elégetve levegőszennyező anyag lesz belőle. A részletesebb magyarázatok (pl. "környezetbarát, mert…") alaposabban tájékozatják a fogyasztókat. A bonyolultabb irodatechnikai berendezések esetében a gyártók többnyire utalnak a termék környezeti hatásaira, ami alaposabb tájékozódásra nyújt lehetőséget. (Bár a képet torzíthatja, hogy ezek a feliratok reklámként is funkcionálnak, így sokszor csak a termék előnyös tulajdonságairól olvashatunk.)
    Olyan, "öko-leírásokkal" amelyek egyszerűen, és közérthetően tájékoztatnának a termék környezeti hatásairól, illetve a hulladékká vált termékkel való teendőkről ma még ritkán találkozunk. Ilyen tájékoztatás elterjedését támogatja az Economic Comission for Europe.

    A fenti leírás a Környezetbarát iroda kézikönyvből származik.