Az Európai Unió emblémái

    Az Európai Unió környezetbarát termék védjegyét ma még kevés termék nyerte el. Általános elterjedését nehezíti, hogy több ország termékeire kell kidolgozni a feltételrendszert (fennáll tehát a veszély, hogy az előírások kevésbé szigorúak lesznek, mint az egyes nemzeti védjegyek esetében).1992-től működik. Jele egy 12 csillagból álló virág.


   
    Az Európai Unió energiafelhasználásra vonatkozó emblémája: 92/75/EEC EU direktíva kötelezi a háztartási gépek gyártóit, hogy tüntessék fel termékeiken azok energia és anyagfelhasználását. Az EU direktíva például a következő termékekre vonatkozik : hűtőszekrények, világítóeszközök, légkondicionáló berendezések. Ez a termékkör várhatóan tovább fog bővülni. A címkén a következő adatok szerepelnek: márkanév, a modell típusa, energiafogyasztás összehasonlítva az azonos kategóriába tartozó termékekkel, zajkibocsátás.

 

 

Az Európai Unió öko-címke rendszere
 

    Az Európai Közösség legfontosabb környezetpolitikai elvei, a “megelőzés” és “a szennyező fizet” elvek érvényesítésének szándékával a Közösség 4. Környezeti Cselekvési Programjában (1987-1992) kiemelt jelentőséget kapott a tisztább termékekre irányuló politika kidolgozásának igénye. Ezen elvek alapján 1992-ben hatályba lépett a 880/92/EGK számú rendelet, a közösségi szintű öko-címke rendszeréről, amely bevezette a termékek környezeti hatásainak minősítését a teljes életciklust felölelő vizsgálatok alkalmazásával.

    Az öko-címke rendszer nyolc éves működésének tapasztalatait felülvizsgálva, az alapvető célok megtartása mellett, 2000. szeptemberében új rendelet lépett hatályba, az Európai Parlament és a Tanács 1980/2000/EK számú rendelete.

    A rendelet az EU szélesebb stratégiájának részeként a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítését célozza meg. Ezt a célt az “integrált életciklus szemléletű termékpolitika” kívánja megvalósítani, amint arra a 6. Környezeti Akció Program, a “Környezet 2010: A mi jövőnk, a mi választásunk” (Environmental Action Programme "Environment 2010: Our Future Our Choice") is rámutat. Az Integrált Termékpolitika Zöld Könyve (Green Paper on Integrated Product Policy – IPP, COM(2001) 68 final) az öko-címkézést a termék-orientált környezeti politika egyik legfontosabb gyakorlati eszközének tekinti.

    Az Uniós öko-címke lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy könnyen felismerhessék a hivatalosan is elfogadott ’zöld’ termékeket az egész Unióban, valamint Norvégiában, Lichtensteinben és Izlandon. A termelők számára eszközt biztosít ahhoz, hogy megmutassák termékeik előnyös környezeti tulajdonságait. Az új rendelet hatályát kibővítették a szolgáltatásokra és kereskedőkre is, ami még népszerűbbé tette az öko-címkék alkalmazását.

    Az Európai Unió öko-címkéjének előnye abban áll a többi nemzeti címkével szemben, hogy egyszerűsíti, és átláthatóbbá teszi a rendszert, hisz ugyanaz a feltételrendszer vonatkozik az adott termékre az egész Közösségben, függetlenül attól, hogy azt melyik tagállamban állítják elő vagy értékesítik. Így elkerülhető, hogy minden országban külön-külön kelljen pályázni, és jelentős megtakarítások érhetők el a vállalatok számára.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az uniós öko-címke rendszer megkérdőjelezné az egyes tagállamokban alkalmazott nemzeti öko-címke rendszerek fenntarthatóságát. A tagállamokban meglévő vagy újonnan bevezetett öko-címke rendszerek továbbra is együtt létezhetnek a közösségi rendszerrel.

    Ha egy termék a közösségi öko-címkét és a nemzeti címkét egyaránt elnyerte, úgy a terméken ezt a két emblémát egymás mellett kell feltüntetni.

Ma már 184 vállalat több száz terméke jogosult az Uniós öko-címke használatára.