A Berettyó és az Ér közötti sík- és dombvidék, ahol mintegy 30–35,
részben vagy egészben magyarlakta község is található. Nevezetes helységei: Margitta, Érmihályfalva, Székelyhíd, Bihardiószeg. Az Érmellék a kora Árpád-kor óta magyarlakta táj, nagy múltú történeti borvidék. A 16. sz.-tól van román lakossága is, ma Romániához tartozik. – Irod. Varga Gyula: Az érmelléki szőlőkultúra (Berettyóújfalu, 1976).