Szervezetünk a Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány Köszörüs Zoltán vezetésével mintegy évtizede tevékenykedik a határmenti kapcsolatok előbbre mozdításáért. Így örömmel tudatjuk, hogy a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integrációs Kollégiumhoz benyújtott pályázatunkat a bírálók, ha kisebb összeggel is, de támogatásra ítélték és így a vállalt programunk nagy részét meg tudjuk valósítani az Érmellék és a Hajdúság együttműködésének erősítése érdekében.

A pályázat:

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának pályázati felhívása a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatására

Pályázat célja: Hajdúsági és Érmelléki civil szervezetek közötti együttműködés erősítése, látóutakkal, webfejlesztéssel, adatbázissal, magyar történelmi emlékhely kialakításával, tájékoztató kiadvánnyal és egy konkrét turisztikai szakmai program megvalósításával.

Pályázat sorszáma: 01817/23/05B00

Igényelt összeg: 1.999.563 Ft
Jóváhagyott összeg: 800.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Felhasználási határidő 2006.05.31

A program keretében a következők valósulnak meg:

        a) Május 14-én vasárnap 16 fő részére „civil látóút” a Hajdúságban,

Ezennel tisztelettel felhívom figyelmüket, hogy jelentkezzenek május 14 (vasárnap) megtartandó hajdúsági kirándulásunkra, civil látóutunkra. A program célja, hogy a Hajdúságban tevékenykedő civil szerveződések (egyesületek, alapítványok) különböző típusait, munkamódszereit ismerje meg a résztvevő. Találjunk egymással kapcsolódási pontokat, ismerjük meg egymást, mely kapcsolaton keresztül esetleg a későbbiekben kirajzolódhatnak közös együttműködések, projektek is. Szeretnénk Önöknek bemutatni egy olyan szervezetet, mely a helyi civil önszerveződést segíti, Teleházat működtet. Ez a Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány. Egy fogyatékosokat segítő szociális, ellátó szervezetet. Ők a Fehérbot Alapítvány. Egy környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szervezetet, aki a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör lesz valószínűleg. A Szoboszlói Kulturális Közösséget valamint a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületét, akik magas szintű turisztikai projekteket valósítanak meg. Továbbá reményeink szerint más helyi szervezetek is eljönnek erre a találkozóra. Önöktől, az Érmellékről olyan személyek jelentkezését várjuk, akik egyesületek, alapítványok képviselői, aktivistái avagy kistérség-fejlesztésben tevékenykedő szakemberek, politikusok, egyházi személyek. Kérjük jelentkezésüket a koszorus@t-online.hu e-mail címre avagy a +36 52 280 039-es fax számra küldjék el, vagy postacímünk: Hajdúböszörményi Civil Teleház, 4220 Hajdúböszörmény, Kassa u. 24.szám. Jelentkezési határidő: 2006. május 6. A jelentkezők közül választjuk ki azt az érmelléki 16 főt, akit erre az útra meg tudunk invitálni, aki részére az utazást, étkezést biztosítani tudjuk. Mindenkinek visszajelzünk! Igent is és esetleges nemet is. Előnyt élveznek azok, akik szervezetükről, projektjeikről elektronikus leírást, fotókat küldenek számunkra magyar és román nyelven. Szeretnénk weboldalunkon ezt megjelentetni és így segíteni a magyarországi információáramlásba bekapcsolni e szervezeteket. Webcímünk, ahol gyűjtjük az érmelléki anyagokat is. www.hajduboszormeny.koznet.hu . Ezen belül nyitunk Érmellék linket is. Éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ezzel szinte egy önálló weboldalhoz segítjük Önöket, hiszen a www.hajduboszormeny.koznet.hu/xxxx megjelölt címen közvetlen megtekintés is lehetséges. Higgyék el! Ahhoz, hogy bekerüljenek az európai információs vérkeringésbe fontos lépés (lehetőség) a weboldal általában és talán a mi konkrét felajánlásunk is.


        b) Május 23-án kedden hajdúsági civil szervezetek látogatása az Érmelléken,

Május 23-án (kedden) 16 fő hajdúsági civil szervezet vezetővel, aktivistával szeretnénk megismertetni az Érmelléket. Természetesen a felmerülő utazási, étkezési költségeket mi álljuk. Örülnénk, ha jeleznének számunkra olyan projektet, tevékenységet, melyet úgy gondolnak, hogy jó lenne, ha látnának ezek az emberek. Továbbá olyan turisztikai, környezeti érdekességet, melyet esetleg jó lenne útba ejteni.


        c) Május 30-án kedden az „Első Érmelléki Borút” promóciós bemutatása hajdúsági turisztikai szakemberek, vállalkozók részére.

Május 30-án (kedden) turisztikai szakemberekkel szeretnénk egy kis körutat tenni az Érmelléken, kiemelten kezelve a bort, a borospincéket. Ehhez is várunk még javaslatokat, jelentkezőket. Mind borászokat, gazdákat, mind érdekes kézművességet művelőket, akik számára szintén fel tudjuk ajánlani a weben való ingyenes megjelenés lehetőségét is. Erre az útra szeretnénk a kézbe adni egy az Érmelléket vázlatosan bemutató, a turista számára érthető módon megfogalmazott kis kiadványt is, melyet magyar- román-angol feliratozással kívánunk ellátni. Tervezett terjedelme 7db A/5-ös oldal, ,melyhez 1db hajdúsági oldal csatlakozik. Példányszám: 10.000 db. Kis tulzással e kiadványban jelenne meg premierként az „Első Érmelléki Borút”. Kérjük küldjenek ehhez is fotókat, ötleteket, lehetőleg digitálisan!!!

 

Ha úgy látják, hogy programunkban van élet, van erő, van lehetőség úgy kérem támogassák azt részvételükkel, valamint minden egyébbel, mellyel megtehetik. Kérjük tájékoztassák a látókörükben lévőket a lehetőségekről!

 

Végül engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki eddigi segítőinknek:

Sóki Béla országgyűlési képviselő úrnak, Dr. Kéri Gáspár úrnak az első Érmelléki Tájház létrehozójának, Szépkuti Sofia tanárnőnek, aki szakmaként is űzni kívánja a vidékfejlesztést, a Pro Szentjobb Alapítványnak és természetesen Zatykó István polgármester úrnak, az Értarcsai Ifjúsági Szervezetnek, a Margittai Közösségfejlesztők Társaságának, a Patrona Marghitae Társaságnak, az Érmellék Egyesületnek, az Érmellék Agroturizmusáért Egyesületnek, az Ér Agro Társaságnak, Bihardiószeg Polgármesteri Hivatalnak, Érmihályfalva Polgármesteri Hivatalnak és benne Kovács Zoltán polgármester úrnak és Ádám Károly menedzser úrnak, a Vidéki Ifjúsági Szövetségnek. Magyarországról a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének és vezetőjének Istók Csaba úrnak, a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Körnek, a Szoboszlói Kulturális Közösségnek és vezetőjének Domokos János úrnak, a Hajdúböszörményi Cigányok Közéleti Egyesületének, a Hajdú Gazdakörnek, a hajdúböszörményi Ütőhangszeres Gyermekek Művelődéséért Alapítványnak, a Középkertért Egyesületnek, a Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesületnek és vezetőjének Téglási Miklós úrnak, a Pacsi Kutyamenhely Alapítványnak, a Pródért Egyesületnek és vezetőjének Szálkai József úrnak és nem utolsó sorban a hajdúdorogi Fehér Bot Alapítványnak és vezetőjének Dr. Szabó Miklós úrnak, valamint a Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány munkatársainak: Köszörüsné Gergely Andrea úrhölgynek és Szücs Imre úrnak. Ha valakit kihagytam elnézését kérem. :)

 

Tisztelettel: Köszörüs Zoltán kuratóriumi elnök – projektvezető Hajdúböszörmény, 2006. április 27.